Informasjon

Informasjon

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Postadresse: PB 6652 Etterstad, 0609 Oslo

Telefon: 22 63 99 00

E-post: butikk@hlf.no

Organisasjonsnummer:  970 205 195